Giấy chứng nhận của chúng tôi

Đông Xuân và hầu hết các sản phẩm của hãng đã đạt Chứng chỉ Trung tâm Kiểm tra Chất lượng Trung Quốc, Chứng chỉ CE, Chứng chỉ ROHS, Chứng chỉ Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001 và ISO27001Chúng tôi quan tâm đến chứng chỉ chất lượng vì chúng tôi thực sự muốn nghiêm khắc với bản thân và chúng tôi đã thực sự làm được và tiếp tục làm như vậy.

Là người tiên phong trong ngành,Đông Xuân đứng đầu ngành về công nghệ sản phẩm, quy trình sản xuất và quy mô kinh doanh.Và năm 2018, nó đã giành được vinh dự "Doanh nghiệp công nghệ cao tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc" bằng thế mạnh của mình.Hiện tại, Đông Xuân đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác với khách hàng từ ngày 112 các nước và khu vực trên thế giới, trong đó cóMéxico, Columbia,Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nga, Hàn Quốc, Maldives, Philippines, vân vân.

giấy chứng nhận
giấy chứng nhận
giấy chứng nhận
giấy chứng nhận
giấy chứng nhận
giấy chứng nhận
giấy chứng nhận
giấy chứng nhận
giấy chứng nhận
giấy chứng nhận
giấy chứng nhận
giấy chứng nhận
giấy chứng nhận